Hallo, ik ben Gwen® Academie

Thema’s Hoog Gevoeligheid & Anders Leren

Visie, Missie & Doel

Visie

Onze visie is dat alles draait om ‘gezien worden’. Jezelf zien alsook anderen zien. Dit is vaak de sleutel voor allerlei situaties en vraagt om meer bewustwording.

Dit geldt voor alle thema’s waar wij workshops voor aanbieden. Vanuit de basis zijn wij o.a. gericht op het thema Hoog gevoeligheid en Anders leren.

Het thema Hoog gevoeligheid is voor ons geen product, maar juist een waardevolle eigenschap & talent.

Meer inzicht in dit thema kan ‘de uitdaging omzetten naar kracht’.

Hoog gevoeligheid is in onze beleving de basis van vele ‘etiketten’ die met name kinderen krijgen opgeplakt, juist omdat (professionele) begeleiders van kinderen de bron, het waarom, vaak niet onderzoeken of begrijpen.

 Hoog gevoeligheid gaat vaak samen met o.a. Anders Leren (Beelddenken), Hoog begaafdheid, Rust of Sensatie zoekers (HSS) etc.

Missie & Doel

De ‘Hallo, ik ben Gwen’® Academie is het landelijke resultaat van waardevolle initiatieven van diverse professionals, die hun krachten, kennis en ervaringen samen hebben gebracht, met één uniform doel:

“Meer bewustwording creëren ten behoeve van (hoog) gevoelige en anders lerende jongeren in Nederland. Op scholen, voor leerkrachten, ouders en andere (professionele) begeleiders van jongeren. En hierbij gelijktijdig (professionele) begeleiders van jongeren te versterken in hun ‘rol’.”

Steeds meer professionele begeleiders van jongeren ervaren dat onze huidige generatie jongeren een andere manier van begeleiding en lesaanbod vragen. Waarbij de kennis, die kinderen al in zich hebben, meer wordt benut. Zowel op het gebied van informatie overdracht als bij het maken van keuzes, want jongeren weten zelf al heel goed wat zij nodig hebben om te kunnen functioneren en hun talenten te ontplooien. 

Het gaat dus om het scheppen van hernieuwde randvoorwaarden, waarbinnen jongeren meer ruimte krijgen en eigen keuzes kunnen maken. Wat maakt dat er een win-win situatie ontstaat. Doordat ‘wij’ de jongeren beter kunnen ‘zien’ en zij zich meer ‘gezien’ voelen, ontstaat er (innerlijke) rust en wederzijds respect.

Juist (hoog) gevoelige jongeren vragen vanwege ‘prikkels’, die hen van binnen kunnen raken, een andere begeleiding. De manier waarop het niet kunnen verwerken van prikkels tot uiting kan komen is: extreem druk of juist teruggetrokken gedrag. 

Wat maakt dat deze jongeren niet (meer) open kunnen staan voor externe begeleiding. Tussen extreem druk en terug getrokken gedrag ligt een heel grijs gebied van uitingen. Het percentage kinderen dat hoog gevoelig is, wordt door de wetenschap geschat op 20%.

Basis van de Academie

Onze voorlichting & workshops zijn gebaseerd op de visie en onderwerpen uit het boek Hallo, ik ben Gwen® van Auteur, Founder van de Hallo, ik ben Gwen® academie & Professional Coach, Barbara Veer.

Wij ondersteunen en begeleiden diverse doelgroepen, zoals scholen, leerkrachten, ouders, (professionele) begeleiders van kinderen & tieners, volwassenen alsook de tieners en kinderen zelf. Om meer bewustwording op het gebied van werk en/of privé willen creëren over verschillende thema’s

 

Welkom! Wij verzamelen gegevens om onze dienstverlening te kunnen aanbieden en verbeteren. Met je bezoek aan onze website stem je in met ons Privacy Beleid en Cookie gebruik