Hallo, ik ben Gwen® Academie

Thema’s Hoog Gevoeligheid & Anders Leren

Intervisie

Intervisie als verdieping op de thema’s Hoog gevoeligheid & Anders leren
voor professionals & ouders (en/of verzorgers).
op basis van specifieke vraag of naar aanleiding van onze workshops.
Waarom intervisie?
Vanuit de natuurlijke behoefte van mensen om na een training/workshop/voorlichting even na te praten en inzichten te verkrijgen vanuit eigen ervaringen (alsmede extra handvatten voor in de eigen praktijk en bij de persoonlijke begeleiding van kinderen), bieden wij nu ook Intervisie aan als onderdeel van ons aanbod. 
 
Daarnaast kan er een behoefte aan intervisie ontstaan vanwege (diverse) praktijkcasussen of vanuit gezinssituaties.
 
Wat is intervisie?
Intervisie is een gesprek met gesprekspartners werkzaam in hetzelfde werkgebied of met dezelfde opleiding, maar dit kan ook vanuit hetzelfde interessegebied of dezelfde achtergrond zijn. Het is een veel gebruikte tool binnen organisaties en in het onderwijs om van elkaar te leren en je skills aan te vullen. 
 
Zowel voor professionals als voor ouders/verzorgers kan intervisie met gelijkgestemden een waardevolle ondersteuning zijn bij de begeleiding van (hoog) gevoelige en anders lerende kinderen (en de daarmee gepaard gaande talenten, prikkels en uitingen).  
Tijdens intervisie worden casussen besproken en wordt er in de groep gezamenlijk bevraagd, geanalyseerd en geadviseerd om zo inzichten en denkrichtingen te verkrijgen om elkaar zodoende verder te helpen. En dit alles binnen een veilige, oordeelloze en respectvolle setting. 
 
Een mooi vervolg eventueel op de bestaande voorlichting of workshops van de Hallo, ik ben Gwen Academie, waarbij intervisie meer ruimte biedt om persoonlijk dieper op de materie in te gaan, een ruime analyse te maken van een casus of specifiek advies grondig door te spreken. Of gewoon als extra begeleidingsvraag vanuit je organisatie of als ouder/verzorger.

De intervisiebegeleiding bestaat uit een aantal bijeenkomsten van max 1,5 uur waar per keer 2 of 3 casussen besproken worden met de groep. 

Elk groepslid mag zijn/haar eigen casus inbrengen en deze vormt het gespreksonderwerp van deze bijeenkomst.

Vermeld in je bericht ook waar de organisatie zich of jijzelf je in Nederland (of België) bevindt.

De intervisiebegeleiding bestaat uit een aantal bijeenkomsten van max 1,5 uur waar per keer 2 of 3 casussen besproken worden met de groep. 

Elk groepslid mag zijn/haar eigen casus inbrengen en deze vormt het gespreksonderwerp van deze bijeenkomst.

Vermeld in je bericht ook waar de groep zich of jijzelf je in Nederland (of België) bevindt.

In aanvulling op de groepsbegeleiding of vanuit een maatwerk behoefte bieden wij ook Individuele Intervisie aan voor professionals. 

Dit kan gepaard gaan met een bezoek en observatie op het werk, bijvoorbeeld in de klas om extra informatie te vergaren.

Vermeld in je bericht ook waar de organisatie zich of jijzelf je in Nederland  bevindt.

Een andere manier van persoonlijke coaching of aanvullende begeleiding vind je ook via ons HSP Coach & Advieslijn

www.hspcoach-lijn.nl

Welkom! Wij verzamelen gegevens om onze dienstverlening te kunnen aanbieden en verbeteren. Met je bezoek aan onze website stem je in met ons Privacy Beleid en Cookie gebruik